Get Adobe Flash player

Spadek - jak nie narazić się na długi?
Opublikowano: 15  Grudnia  2017

Zgodnie z polskim prawem, osoba przyjmująca spadek dziedziczy również zawarte w nim długi. Zagrożenie sprawia, że zanim zdecydujemy się na ostateczną decyzję, powinniśmy zapoznać się z obowiązującym prawem, które ustala zasady przyjęcia bądź odrzucenia powierzanych dóbr.

Spadek w świetle polskiego prawa cywilnego

Zasady dziedziczenia spadku reguluje Kodeks cywilny, który określa prawa i obowiązki osoby go przyjmującej. Jego nabycie w świetle polskiego prawa nie jest automatyczne, co oznacza, że przysługuje nam wybór sposobu jego akceptacji bądź odrzucenia. W obu przypadkach szczególnie ważny jest termin. Odpowiednie oświadczenie powinniśmy złożyć przed notariuszem lub we właściwym sądzie rejonowym w ciągu 6 miesięcy od dnia pozyskania informacji o tytule swojego powołania. Należy również pamiętać, że podjęta decyzja jest w zasadzie nieodwracalna. Cofnięcie jej skutków jest praktycznie niemożliwe i następuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Z tych samych powodów ostateczne ustalenia powinny być podejmowane zawsze świadomie i w oparciu o znajomość obowiązującego prawa. Wszystkie wątpliwości rozwiążemy, korzystając z Kodeksu cywilnego od Profinfo.pl, z którego dowiemy się o trzech możliwościach postępowania - przyjęcia spadku wprost, przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenia spadku.

Przyjęcie spadku wprost

Spadek może narażać na poważne tarapaty finansowe. Dzieje się tak w wypadku przyjęcia wprost, które oznacza pełną odpowiedzialność, również za długi zmarłego członka rodziny. Jeśli zdecydujemy się na przyjęcie dóbr w tym trybie, zyskujemy prawo do majątku, jednocześnie ponosząc pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania należące do spadkodawcy. Oznacza to, że egzekucja należności może być wszczęta zarówno wobec masy spadkowej, jak i naszego osobistego majątku, co w skrajnych przypadkach może narazić nas na spore koszty, a nawet ryzyko niewypłacalności. Przyjęcie spadku wprost jest szczególnie ryzykowne, gdy nie mamy pewności co do jego zawartości. W takim przypadku warto rozważyć inną opcję, np. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Gdy zawartość dziedziczenia nie jest dokładnie znana, bezpiecznym wariantem jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ta skomplikowana nazwa oznacza dziedziczenie odpowiedzialności za długi do wartości stanu czynnego spadku. Upraszczając, spadkobierca nie odpowiada za długi o wartości wyższej niż wartość dóbr, które otrzymał. Również tutaj należy zachować ostrożność. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z koniecznością jego dokładnego oszacowania, co zawsze naraża nas na koszty. Ponadto należy pamiętać, że wierzyciele mogą domagać się gotówki odpowiadającej wartości przedmiotów, co będzie wiązało się z koniecznością ich spieniężenia. Jeśli również ta forma reakcji na otrzymane środki jest nieopłacalna, najlepszym wyborem będzie ich zupełne odrzucenie.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku to najprostsza forma reakcji na odziedziczone dobra. Warto ją rozważyć szczególnie wtedy, gdy długi przekraczają wartość dziedziczonych dóbr. Odrzucenia może dokonać każdy. W wypadku jego wyboru osoba traktowana jest tak, jakby nie dożyła jego otworzenia, a prawo do spadku przechodzi na dzieci i pozostałych spadkobierców ustawowych.

O czym należy pamiętać?

Choć procedury odnoszące się do dziedziczenia spadku nie wydają się zbyt skomplikowane, warto pamiętać o jednej zasadzie. Wbrew potocznemu mniemaniu, brak złożenia odpowiedniego oświadczenie o decyzji odnośnie do otrzymanych dóbr nie jest jednoznaczny z brakiem przyjęcia spadku. Wręcz przeciwnie. Od 18 października 2015 r. jego niezłożenie oznacza przyjęcie środków z dobrodziejstwem inwentarza.

Artykuł sponsorowany
 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe