Gaszą pożary, ratują i pomagają
Opublikowano: 31  Stycznia  2018

W 2017 roku stalowowolscy strażacy interweniowali w 1158 zdarzeniach, w tym 394 pożarach oraz 737 miejscowych zagrożeniach. Odnotowano także 27 fałszywych alarmów.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba zdarzeń w jakich brali udział stalowowolscy strażacy zmieniała się (2013 r.- 1076, 2015 r.- 1162, 2017 r.- 1158). Najmniej zdarzeń odnotowano w 2016 roku (940). Najwięcej pożarów miało miejsce w 2015 r. (622). W pozostałych latach ich liczba wahała się od 309 do 429. Analizując działania związane z miejscami zagrożenia można zauważyć, że w 2017 roku było ich najwięcej (737), w 2016- 608, w latach 2013 – 2015: między 503 a 591. Corocznie odnotowywane są także fałszywe alarmy. Według statystyk jest ich między 23 a 32.

Najwięcej zdarzeń z terenu powiatu stalowowolskiego, bo ponad połowa, odnotowywanych jest w samej Stalowej Woli. Analizując ogólną liczbę zdarzeń wygląda to następująco: Stalowa Wola (607), Bojanów (76), Pysznica (134), Radomyśl n/Sanem (78) Zaklików (104), Zaleszany (159).

Pożary

Rok 2017 był rokiem, w którym w stosunku do lat ubiegłych (za wyjątkiem roku 2015), zdarzyło się najwięcej pożarów (wzrost o 85 w porównaniu z rokiem2016). Statystyki wskazują, że zarzewia ognia są lokalizowane i likwidowane w początkowej fazie, dlatego też 93,4% stanowią pożary małe, gdzie straty są najmniejsze. W roku 2017 stanowią one największą liczbę zdarzeń (368).

W ubiegłym roku odnotowano również 24 pożary średnie, gdzie większość stanowiły pożary suchych traw i nieużytków (najwięcej w gminie Zaleszany). Miały też miejsce 2 duże pożary: pożar traw na nieużytkach rolnych w Kępie Rzeczyckiej na powierzchni około 10 ha oraz pożar budynku nieużytkowanej stajni w Skowierzynie. Należy również wspomnieć o średnim pożarze „Zajazdu nad Łęgiem”, w wyniku którego spaleniu uległo poddasze, dach starszej części zajazdu oraz pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem, w których zamieszkiwali właściciele. W akcji brało udział 12 zastępów straży pożarnej i 43 ratowników.

Nie odnotowano pożarów bardzo dużych. Szybkie powiadamianie Straży Pożarnej o zaistniałych zdarzeniach, doskonała mobilność strażaków, dobre rozmieszczenie jednostek krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego w powiecie, a także dostępne możliwości taktyczno-operacyjne jednostek i prawidłowe dysponowanie sił i środków sprawiły, że pożary o tego typu powierzchniach zdarzają się w obecnych czasach bardzo rzadko.

Do głównych przyczyn powstawania pożarów należy zaliczyć nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (216 zdarzeń) oraz podpalenia umyślne (22).

Miejsca zagrożeń

W roku 2017 odnotowano więcej miejscowych zagrożeń w stosunku do lat poprzednich. Wśród nich najwięcej było zagrożeń lokalnych (658). W porównaniu do 2016 roku nastąpił ich wzrost o 101. Ogólna liczba miejscowych zagrożeń jest większa od ubiegłego roku o 79. W 2017 roku odnotowano 10 miejscowych zagrożeń średnich – to aż 5 razy więcej niż w ubiegłym roku. Większość z tych zdarzeń to wypadki drogowe.

Do największej liczby zdarzeń w ciągu jednego dnia doszło 23 lipca, kiedy wskutek gwałtownych wiatrów strażacy brali udział w 31 akcjach ratowniczych. Kilkakrotnie miały też miejsce intensywne opadu deszczu, które zmusiły naszych funkcjonariuszy do 44 interwencji (podtopienia dróg i zalane pomieszczenia piwniczne).

W roku ubiegłym nie odnotowano dużego, miejscowego zagrożenia.

W 2017 roku miejscowe zagrożenia o charakterze lokalnym spowodowały największą ilość interwencji strażaków dysponowanych w szczególności do zdarzeń takich jak:

- wypadki i kolizje drogowe (udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, plamy oleju),
- gwałtowne opady atmosferyczne (wypompowywanie wody z obiektów użyteczności publicznej, ulic, piwnic domów jednorodzinnych, posesji).
- silne wiatry, powodujące: powalanie i połamanie konarów drzew tarasujących przejazdy na drogach; uszkodzenie rynien, zerwanie dachów na budynkach mieszkalnych,
- likwidowanie i usuwanie gniazd os i szerszeni.

Do głównych przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń należą:

- inne przyczyny - 158 zdarzeń.
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 152 zdarzenia,
- silne wiatry i opady atmosferyczne – 139 zdarzeń,
- nietypowe zachowanie zwierząt – 106 zdarzeń.

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w powiecie stalowowolskim wchodzą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z dwoma Jednostkami Ratowniczo- Gaśniczymi: JRG nr 1 (al. Jana Pawła II 27), JRG nr 2 (ul. Kwiatkowskiego 1a) oraz 19 jednostkami OSP (gm. Bojanów - 3 jednostki OSP, gm. Pysznica - 3 jednostki OSP, gm. Radomyśl nad Sanem- 3 jednostki OSP, gm. Zaklików- 3 jednostki OSP, gm. Stalowa Wola -2 jednostki OSP, gm. Zaleszany - 5 jednostek OSP). Poza jednostkami włączonymi do KSRG jest 18 jednostek OSP typu S (na wyposażeniu samochód gaśniczy) i 7 typu M (bez samochodu).

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~set
Bog nam zesłał straż bo na policje i pogotowie nie można liczyć .
Dodano: 1  Lutego  2018  13:19:59
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe