Nowy dowódca garnizonu w Nisku

Image

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym na placu apelowym odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 3. Batalionu Inżynieryjnego im. ppłk. Rudolfa Matuszka przez pełniącego obowiązki ppłk. Zbigniewa Drożdżewskiego nowemu Dowódcy ppłk. Radosławowi Podolskiemu.

Uroczystość odbyła się w obecności Szefa Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych Zarządu Inżynierii Wojskowej płk. Artura Talika oraz Dowódcy Pułku płk. Bogdana Prokopa. Oprócz kadry, pracowników resortu obrony narodowej w uroczystości wzięli udział między innymi: poseł Rafał Weber, przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych Niska i Stalowej Woli, duchowieństwa, byli Dowódcy 3. Batalionu Inżynieryjnego, dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek, instytucji wojskowych i służb mundurowych, młodzież szkolna szkół współpracujących z batalionem. Podczas uroczystości płk Bogdan Prokop przedstawił nowego dowódcę 3. Batalionu Inżynieryjnego ppłk. Radosława Podolskiego i poinformował o przebiegu jego dotychczasowej służby, życząc powodzenia w dowodzeniu. Płk Bogdan Prokop podziękował ppłk. Zbigniewowi Drożdżewskiemu za osiągnięcie wysokich wyników podczas dowodzenia batalionem oraz życzył mu pomyślności na nowym stanowisku służbowym - w Inspektoracie Wsparcia SZ. Po uroczystym akcie przekazania sztandaru nastąpiło podpisanie protokołu przekazania obowiązków.

Zdający obowiązki dowódcy ppłk Zbigniew Drożdżewski podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za wspólną służbę oraz wysiłek, który został włożony w realizację trudnych i istotnych zadań dla funkcjonowania batalionu. Podpułkownik Radosław Podolski podziękował przełożonym za zaufanie, którym obdarzyli go wyznaczając na dowódcę 3. Batalionu Inżynieryjnego z tak bogatymi tradycjami i osiągnięciami, a kadrze i pracownikom resortu obrony narodowej za życzliwe przyjęcie. Podkreślił, że…. „Objęcie obowiązków dowódcy batalionu to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, ale jednocześnie wyzwanie i zobowiązanie do wytężonej pracy i służby dla dobra batalionu i chwały wojsk inżynieryjnych”. Jednocześnie zadeklarował, że w dowodzeniu korzystał będzie ze swojej wiedzy i doświadczenia swoich poprzedników. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa pod dowództwem Tamburmajora mł. chor. Adriana Sadowskiego. Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów jednostek garnizonu Nisko prowadzona przez dowódcę uroczystości Zastępcę Dowódcy - Szefa Sztabu czpo kapitana Piotra Niwę. Po defiladzie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie i dokonano wpisu w kronice batalionu

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~jon@$$

Ten młody od szlabanu to ma jaja jak arbuzy zeby tak starszego stopniem kijem szturchać. HALT!!! gdzie mnie tu po dywaniku z brudna podeszwą ?

~zdjątko

Gdzieeee zdjęęęęcia????????