Terminale płatnicze za 0 zł

Image

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, w tym Nadsański Bank Spółdzielczy we współpracy z Planet Pay i Fundacją Polska Bezgotówkowa oferują bezpłatne terminale POS Planet dla Przedsiębiorców.

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Dzięki Programowi sklep lub punkt usługowy będzie mógł przez okres 12 miesięcy przyjmować płatności kartą bez ponoszenia kosztów za dzierżawę terminala i prowizji od transakcji do obrotu 100 000 zł na kartach oraz skorzystać ze specjalnych warunków w kolejnych latach współpracy.

Uczestnictwo w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, pozwala na otrzymanie dofinansowania gwarantującego nieodpłatne korzystanie z:

• Instalacji i użytkowania do trzech Terminali POS;

• Procesowania transakcji zrealizowanych na tych Terminalach POS (dotyczy wyłącznie kart organizacji płatniczych, które przystąpiły do Programu oraz uczestniczą w jego finansowaniu), do wolumenu obrotu 100 000 PLN;

Serwisu Terminali POS w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania zgłoszenia do Planet Pay; • Całodobowego wsparcia technicznego i obsługi reklamacji, w okresie 12 miesięcy liczonych osobno dla każdego Terminala POS od momentu jego instalacji. Warunki przystąpienia do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego:

• Przedsiębiorca, przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę;

• Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy, sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek pod tym samym znakiem towarowym;

• Przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie, w jakim przystępuje do Programu;

• Przedsiębiorca przystąpił do Programu po raz pierwszy.

Aby skorzystać z oferty wystarczy zgłosić się do dowolnej PLACÓWKI Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Lista placówek znajduje się na stronie www.sanbank.pl

Artykuł sponsorowany

Obrazek

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona