Bezdomniaki pod opieką miasta

Image

W 2018 roku miasto przeznaczy 68,7 tys. zł na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli…

Środki na realizację programu zostały podzielone na kilka zadań. Na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami miasto przeznaczy w tym roku 15 tys. zł, na wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt 18 tys. zł, na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 20 tys. zł, na zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie- 12 tys. zł. W programie znalazł się także zapis dotyczący zapewnienia gospodarstwa rolnego, do którego będą ewentualnie trafiać zwierzęta gospodarskie na co zabezpieczono 1,2 tys. zł. Kolejne środki w wysokości 1 tys. zł zostaną wydane na elektroniczne znakowanie psów. W programie znalazł się także zapis o przeznaczeniu 1,5 tys. zł na działania edukacyjne.

Celem programu jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~stach

Proszę odłowić wszystkie bezdomne koty w ROD Hutnik II. To jest zasryw..ąca kocia plaga na tych działkach. Smród i brud...

~koty

Dokarmianie dziko żyjących kotów to bardzo zły pomysł. Koty stanowią drugi (po kolizjach z budynkami i pojazdami) najważniejszy bezpośredni powód śmiertelności ptaków. Ich populacja jest zdecydowanie zbyt duża, nacisk powinien być kładziony na odławianie i sterylizację takich wałęsających się kotów.

~stachuhu

Dlatego ty stachu nie bądź obojętny. Weź do domu, pomóż bezdomnemu! Daj mu na flaszkę stachu!

mariakrzyszczuk

Bezdomne koty trzeba dokarmiać zimą. Skąd wezmą jedzenie?W mieście zaś pozamykane piwnice ,koty nie mają do nich wstępu,więc jak mają łowić szczury i myszy? Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Koty im przeszkadzają.Nikt nie mówi o odławianiu kotów i zamykaniu ich gdzieś.Chodzi o sterylizację.

~Nie!

Odławianie i dokarmianie dziko żyjących kotów będzie skutkować plagą szczurów i myszy. W niektórych miastach podobne działanie doprowadziło do tragedii. Najgorzej jest chyba we Wrocławiu i Krakowie.

~stachu

A ile kasy wydają na bezdomnych ludzi?

~Realia

A całą brudną robotę zrobią wolontariusze. Później jakiś randy stanie na czele tego działania i wszystkie osiągnięcia będą pieczętowane jego imieniem. Zacznijmy patrzeć na to realistycznie.