Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu o sprawie PGZ

Image

13.02.2019 r. w tarnobrzeskim sądzie odbędzie się posiedzenie w sprawie podejrzanych o popełnienie szeregu przestępstw na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej Mariusza K. i Bartłomieja M.

Jak już pisaliśmy i informuje Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w sprawie II Kz 30/19 (dotyczącej Mariusza K.) sąd nie zastosował wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania- o co wnosiła Prokuratura- ale inne, wolnościowe środki zapobiegawcze. Zażalenie na to postanowienie zostało wniesione przez Prokuraturę, która domaga się zmiany zaskarżonego orzeczenia i uwzględnienia jej wniosku o zastosowanie wobec Mariusza K. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W zażaleniu zarzucono błędne ustalenia faktyczne co do przestępczego charakteru działania podejrzanego oraz konieczność stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego z uwagi na planowane dalsze czynności procesowe.

[p]W sprawie II Kz 31/19 (dotyczącej Bartłomieja M.) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uwzględnił wniosek Prokuratury o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy i orzeczenie to zostało zaskarżone zażaleniami przez trzech obrońców podejrzanego. W swoich zażaleniach obrońcy podnoszą następujące argumenty: brak wykazania dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez Bartłomieja M. zarzucanych mu czynów, nieistnienie obawy bezprawnego utrudniania przez niego postępowania przygotowawczego (z uwagi na długi już czas jego trwania i możliwość wykonania w tym okresie wszystkich czynności procesowych oraz niestosowanie takiego środka zapobiegawczego w stosunku do innych podejrzanych, tj. Agnieszki M. i Mariusza K.) i szczególnie dolegliwe skutki tymczasowego aresztowania. Dodatkowo w zażaleniach podnosi się, że wystarczającym dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest zastosowanie innych, wolnościowych środków zapobiegawczych jak np. poręczenia osobistego osoby godnej zaufania (które zostało już złożone) i poręczenia majątkowego.

W sprawie II Kz 30/19 termin posiedzenia wyznaczono na 13.02.2019r. godz. 10:00 - sala 222, a w sprawie II Kz 31/19 na godzinę 11:00 (w ten sam dzień i w tej samej sali).

Przypomnijmy: 28 stycznia 2019 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie 6 osób, które miały powoływać się na wpływy w Ministerstwie Obrony Narodowej, co skutkowało tym, że Polska Grupa Zbrojeniowa została doprowadzona do "niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej".

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~jan

... chciałoby się powiedzieć REWOLUCJA POŻERA WŁASNE DZIECI.

~ola

Pamiętacie jak pan Bartek szarżował do dziennikarzy, że młodzi muszą się gdzieś uczyć, zdobywać doświadczenie zawodowe a on właśnie do takich się zaliczał? Przeminęło jego udawanie "ministra" a wraz z nim jakby jego pryncypał też stracił animusz! Jedna służba a potrafi połamać kręgosłupy o czy powinien wiedzieć nie tylko p. Bartek ale p. Antoni także! Nie nam jest podpowiadać sądowi co ma zrobić jutro. Sąd działa w imieniu RP a nie swoim. Zobaczymy!