W Stalowej Woli składane są wnioski o przyznanie świadczenia Mama+

Image

Do ZUS-u i KURS-u trafiają pierwsze wnioski o przyznanie nowego świadczenia Mama+. Sprawdziliśmy ile ich już złożono w Stalowej Woli.

Od 1 marca 2019 roku osoby, które wychowały co najmniej 4 dzieci mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ma ono zapewnić niezbędne środki utrzymania tym osobom, które nie pracowały zajmując się opieką i wychowaniem dzieci. [/p]

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dotychczas nie miały prawa do emerytury lub renty, jak również 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. Jak dowiedzieliśmy się na dzień 14 marca br. w stalowowolskim ZUS-ie zarejestrowano 293 wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, w KRUS-ie zostały złożone tylko 2. Na wypłatę świadczeń w budżecie państwa na 2019 roku zabezpieczono kwotę około 801 mln złotych.

W sytuacji, gdy osoba starająca się o pozyskanie świadczenia ma niższą emeryturę niż 1100 zł będzie ona uzupełniana do założonej kwoty. Te osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń uzyskają dochód równy najniższej emeryturze krajowej w wysokości 1100 zł.

Wniosek o przyznanie świadczenia mogą składać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i które nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. W przypadku kobiet, kwalifikujący wiek to 60 lat, w przypadku mężczyzn- 65 lat (mężczyźni mogą starać się oświadczenia wówczas, gdy matka dzieci zmarła, bądź porzuciła co najmniej czwórkę z nich zostawiając je pod opieką ojca).

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek do ZUS-u lub KRUS-u. Można go pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

- Dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (lub w przypadku braku należy podać serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),

- Adres zamieszkania (jeśli nie ma, adres pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),

- Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

- Informację o sposobie otrzymywania świadczenia (dane lub nazwę banku i numer konta bankowego),

- Podpis.

.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzupełniające, takie jak:

- Akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,

- Informację o numerach PESEL dzieci,

- Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,

- Inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.