Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

Image

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa ogłoszona na terenie powiatu Nisko. Orzeczono ogółem 359 osób, w tym 12 kobiet i 2 ochotników.

Od 4 do 29 marca 2019 roku, na terenie powiatu niżańskiego, odbyła się kwalifikacja wojskowa, w tym 1 dzień dodatkowy, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegali:

1) mężczyźni urodzeni w 2000 r.

2) mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadali orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

4) kobiety urodzone w latach 1995 -2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,

5) osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

W czasie tegorocznej kwalifikacji wojskowej orzeczono ogółem 359 osób, w tym 12 kobiet i 2 ochotników.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej dla osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie książeczki wojskowej oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony lub przeniesienie do rezerwy.

Obecnie obowiązują cztery kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.